Vítejte na stránkách
Beskydského pobočného spolku KCHK

Aktuality

Aktualizováno dne: 17.9.2023

Mimořádná členska schůze pobočného spolku Beskydského KCHK,  5.10.2023 od 17.00 v restauraci Královský šenk, ul. Třebovická 5259/33, 722 00  Ostrava -Třebovice.

Mimořádná členská schůze se pořádá z důvodu konání konference KCHK dne 25. 11. 2023

Program mimořádné členské schůze:

1. Připomínky k návrhům změn normativů

2. Návrhy kandidátů do předsednictva KCHK

Připomínkované normativy jak byly zaslány z návrhů poboček a také z návrhů které byly projednány a odsouhlaseny na setkání chovatelů a příznivců velkých kníračů při bonitaci VK ve Vrdech dne 22.4.2023 celkem 18 členy KCHK zabývajícími se chovem a výcvikem velkých kníračů. Jsou zároveň návrhem Západočeského pobočného spolku.

Změny jsou v normativech vyznačeny barevně.

Zápisní řád pro VK je samostatným dokumentem vzešlým z výše uvedeného setkání (změny oproti stávajícímu ZŘ jsou vyznačeny žlutě)


Dne 17.9.2023 se na kynologickém cvičišti v Ostravě-Kunčicích uskuteční bonitace velkých kníračů


propozice+přihláškaPOVÝSTAVNÍ KATALOG zde

FOTOGRAFIE Z VÝSTAVY zde


Dne 10.6. 2023 se na kynologickém cvičišti ve Frýdlantu nad Ostravicí uskuteční

Oblastní klubová výstava kníračů všech velikostních rázů a bonitace malých a středních kníračů, které pořádá KCHK pobočný spolek Beskydský 10.
 • 1.5.2023 proběhl na kynologickém cvičišti v Ostravě-Kunčicích Den s kníračem pořádaný naší pobočkou.
  Fotky z akce najdete
  ZDE

 • Dnes 12.4.2023 byly členům poštou rozeslány členské známky a novým členům i průkazky. Pokud Vám známka nedorazí, kontaktujte jednatele pobočného spolku
 • Členská schůze se koná dne 2. 2. 2023 od 17.00 v restauraci Královský šenk, ul. Třebovická 5259/33, 722 00  Ostrava -Třebovice.

  Občerstvení bude zajištěno, těšíme se na Vaši účast.
  Připomínáme všem našim členům, že pro pokračování členství v naší pobočce je nutné zaplatit členský příspěvek (500,- / nezletilý 250,- / rok) do 31.1.2023.
  Možnosti platby jsou:
  -převodem na účet pobočky, č.účtu: 670100-2208661448/6210
  -složenkou na adresu hospodářky pobočky Mgr. Kateřiny Zwillingové, Nádražní 811/4, Ludgeřovice , 747 14
  do zprávy pro příjemce uveďte: členský příspěvek 2023
  -osobně na členské schůzi dne 2.2.2023
 • Program schůze:
  1. Zahájení a volba předsedy zasedání
  2. Zpráva o činnosti pobočného spolku za r. 2022
  3. Zpráva hospodáře
  4. Zpráva revizora
  5. Zpráva oblastního poradce chovu
  6. Zpráva výcvikáře
  7. Schválení příspěvků na rok 2024
  8. Různé
  9. Diskuze
  10. Závěr
 • Dostupnost autem: restaurace se nachází na hlavní ulici Třebovic (při příjezdu od TESCa po levé straně ulice), 2-3 parkovací místa jsou před restaurací, další místa jsou ve vzdálenosti cca 100m.


Vážení členové,

18.7.2022 byly poštou rozeslány členské známky na rok 2022 a průkazky se známkou pro nové členy.

Kdyby Vám známka, případně průkazka nedorazila, kontaktujte jednatele pobočného spolku.


POVÝSTAVNÍ KATALOG zde

FOTOGRAFIE Z VÝSTAVY zde

https://www.jkanimals.cz/cs/potreby-pro-psy/granule-pro-psy/?fbclid=IwAR0jv0uF87utW0D2OZxZoeRkn0v8rdxlwtlnT9-JbRy4eQONc4Qp-l9OaB4

                   Propozice                          Přihláška                       .....................................................................................................Dne 15.5.2022 pořádá Beskydský pobočný spolek Den s kníračem.

Začínáme od 10.00, místo konání je kynologické cvičiště v Ostravě - Kunčicích, ul. Ostravického.

Na programu bude poradenství ohledne úpravy kníračů a ohledně vystavování, ukázky výcviku kníračů, ukázky obran kníračů, ukázky agility a hoopers.
Občerstvení bude zajištěno.
Zveme všechny milovníky tohoto plemene, aby přišli strávit se svými pejsky příjemné dopoledne.
Výbor Beskydského pobočného spolku.

fotografie z akce


Vážení členové,

30.3.2022 byly poštou rozeslány členské známky na rok 2022 a průkazky se známkou pro nové členy.

Kdyby Vám známka, případně průkazka nedorazila, kontaktujte jednatele pobočného spolku.

 • 30.4.2022 členská schůze KCHK pobočného spolku Beskydského Všem členům pobočného spolku Beskydského byla odeslána e-mailem pozvánka na členskou schůzi.
členský příspěvek KCHK
Od:Pavlína Bulušková
Komu:[email protected]
Datum:Dnes 11:55
Dobrý den,
vzhledem k aktuální epidemické situaci nebude opět možné svolat Výroční členskou schůzi našeho Beskydského pobočného spolku KCHK v tradičním termínu na přelomu ledna a února.

Rádi bychom připomněli všem našim členům, že pro pokračování členství v naší pobočce je nutné zaplatit členský příspěvek do 31.1.2022.
Platby je možné zaslat následujícími způsoby:
převodem na účet pobočky, č.ú: 670100-2208661448/6210,
složenkou na adresu hospodářky pobočky: Mgr. Kateřina Zwillingová, Nádražní 811/4, Ludgeřovice, 747 14
Do zprávy pro příjemce uveďte: členský příspěvek 2022. Výše členského příspěvku: 500,- Kč (pro členy do 18 let - 250,- Kč).

O případném termínu Výroční členské schůze Beskydského pobočného spolku Vás budeme informovat.

Výbor Beskydského pobočného spolku KCHK


členský příspěvek KCHK
Od:Pavlína Bulušková
Komu:[email protected]
Datum:Dnes 11:55
Dobrý den,
vzhledem k aktuální epidemické situaci nebude opět možné svolat Výroční členskou schůzi našeho Beskydského pobočného spolku KCHK v tradičním termínu na přelomu ledna a února.

Rádi bychom připomněli všem našim členům, že pro pokračování členství v naší pobočce je nutné zaplatit členský příspěvek do 31.1.2022.
Platby je možné zaslat následujícími způsoby:
převodem na účet pobočky, č.ú: 670100-2208661448/6210,
složenkou na adresu hospodářky pobočky: Mgr. Kateřina Zwillingová, Nádražní 811/4, Ludgeřovice, 747 14
Do zprávy pro příjemce uveďte: členský příspěvek 2022. Výše členského příspěvku: 500,- Kč (pro členy do 18 let - 250,- Kč).

O případném termínu Výroční členské schůze Beskydského pobočného spolku Vás budeme informovat.

Výbor Beskydského pobočného spolku KCH


 • Dnes, tj. 3.11.2021 byly novým členům zaslány poštou členské průkazky. Pokud někomu nedorazí, kontaktujte jednatele pobočného spolku.
 • Dnes, tj. 13.7.2021 byly novým členům poslány poštou členské průkazy. Pokud někomu nedorazí, kontaktujte jednatele pobočného spolku.

-POVÝSTAVNÍ KATALOG Z OKV FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ (5.6.2021)-

 -FOTKY Z OKV FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ (5.6.2021)-

 • Vážení členové, 30.4.2021 byly poštou zaslány členské známky 2021 a průkazky pro nové členy. Kdyby Vám známka, případně průkazka nedorazila, kontaktujte jednatele pobočného spolku.
 • Dobrý den,
vzhledem k aktuální epidemické situaci nebude zřejmě letos možné uspořádat  Výroční členskou schůzi našeho Beskydského pobočného spolku KCHK v tradičním termínu na přelomu ledna a února.Rádi bychom připomněli všem našim členům, že pro pokračování členství v naší pobočce je nutné zaplatit členský příspěvek do 31.1.2021. Možnosti platby jsou uvedeny níže. Výbor Beskydského pobočného spolku KCHKPlatby je možné zaslat následujícími způsoby:
 • převodem na účet pobočky, č.ú: 670100-2208661448/6210,
 • složenkou na adresu hospodářky pobočky: Mgr. Kateřina Zwillingová, Nádražní 811/4, Ludgeřovice, 747 14
Do zprávy pro příjemce uveďte: členský příspěvek 2021  Výše členského příspěvku: 500,- Kč (pro členy do 18 let - 250,- Kč).

 • Z důvodů karantény nebude na OKV Frýdlant nad Ostravicí 26.9.2020 posuzovat p. Helena Glänznerová, posuzovat  bude p. Danuše Kotalová
 • 9.7.2020 byly poštou zaslány průkazky a členské známky pro další nové členy. Kdyby Vám známka nedorazila, kontaktujte jednatele pobočného spolku
 • V sobotu 27.6.2020 proběhla v Ostravě akce:
MR KCHK v agility + Dvojzkoušky The North Face.

 • 27.5.2020 byly poštou zaslány členské známky 2020 a průkazky pro nové členy. Kdyby Vám známka nedorazila, kontaktujte jednatele pobočného spolku.
 
 • Vážení členové Beskydského pobočného spolku,
vzhledem k otázkám ohledně nouzového stavu a vyhlašovaným opatřením (nařízení vlády ČR o uvolnění podnikatelských a dalších činností) Vás informujeme o plánovaných akcích Beskydského pobočného spolku:8. 5. 2020 Den knírače – zrušen6. 6. 2020 – oblastní klubová výstava – předběžně přesunuta na 19. 9. 20206.6. 2020 – bonitace MK a SK – bude konána za podmínek stanovených KCHKVýbor Beskydského pobočného spolku

 • 8. 2. 2020 Výroční členská schůze

Dne 8. 2. 2020 v 10:00 hod. se koná výroční členská schůze KCHK 1927 z.s., pobočného spolku 10 Beskydský v restauraci ,,Královský šenk“, Třebovická 5259/33, 722 00 Ostrava-Třebovice.

Zároveň žádáme o úhradu členských příspěvků na rok 2020 ve výši 500,- Kč (členové do 18 let 250,- Kč), který je splatný k 31. 1. 2020. Členský příspěvek můžete také zaplatit v hotovosti přímo na schůzi nebo na číslo účtu: 670100-2208661448/6210, anebo složenkou na adresu hospodářky pobočky: Ing. Magdaléna Ludíková, ul. Hornická 52, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava. Do kolonky zpráva pro adresáta uveďte: členský příspěvek 2020.

Sponzoři:

https://www.jkanimals.cz/cs/potreby-pro-psy/granule-pro-psy/?fbclid=IwAR0jv0uF87utW0D2OZxZoeRkn0v8rdxlwtlnT9-JbRy4eQONc4Qp-l9OaB4


https://www.vitar.cz/vitar-veterinae-denton/

https://www.vitakraft.cz/

Sponzoři:https://www.jkanimals.cz/cs/potreby-pro-psy/granule-pro-psy/?fbclid=IwAR0jv0uF87utW0D2OZxZoeRkn0v8rdxlwtlnT9-JbRy4eQONc4Qp-l9OaB4