O krycí list žádá chovatel mailem nebo doporučeným dopisem poradce chovu nejméně 6 týdnů před očekávaným háráním feny. 

Je nutno zaslat kopii PP feny ( obě strany), výkonnostní knížky a  kopie zdravotních vyšetření.

Pokud si chovatel sám vybere krycího psa je nutné zaslat  tyto doklady také od vybraného psa.

Další podrobnosti o vystavení KL a chovu kníračů najdete v ZÁPISNÍM ŘÁDU Klubu chovatelů kníračů ČR 1927 z. s.

 Podmínky pro vystavení krycího listu pro MALÉ KNÍRAČE - zdravotní vyšetření

Oba jedinci v  chovném páru negativní vyšetření na dědičné oční vady (DOV) ne starší 2 let
Minimálně jeden jedinec v chovném páru  vyšetření na MAC s výsledkem negativní N/N

DOV posuzovatelé

Mac vyšetření provádí Genomie

V platnosti zůstávají samozřejmě všechny další podmínky pro zařazení do chovu   viz. Specifické podmínky zařazování kníračů do chovu


 Podmínky pro vystavení krycího listu pro STŘEDNÍ KNÍRAČE - zdravotní vyšetření

Oba jedinci v chovném páru vyšetření dysplazie kyčelních kloubů

Minimálně jeden jedinec v chovném páru vyšetření DNA DCM - vyšetřuje Genomie

V platnosti zůstávají samozřejmě všechny další podmínky pro zařazení do chovu   viz. Specifické podmínky zařazování kníračů do chovu

Kontakt na vyšetřeni dysplazie kyčelních kloubů


 Podmínky pro vystavení krycího listu pro VELKÉ KNÍRAČE - zdravotní vyšetření

Oba jedinci v chovném páru vyšetření dysplazie kyčelních kloubů

V platnosti zůstávají samozřejmě všechny další podmínky pro zařazení do chovu   viz. Specifické podmínky zařazování kníračů do chovu

Kontakt na vyšetřeni dysplazie kyčelních kloubů