Zkušební řády

Zkoušky z výkonu můžeme skládat podle těchto zkušebních řádů:

  • Národní zkušební řád NZŘ - 
  • Zkušební řád kynologické jednoty Brno -