Bonitace

Svody byly od 1. 4. 2012 zrušeny

 

  • 17.9.2023 se bude konat bonitace VK v Ostravě-Kunčicích
    propozice + přihláška
  • 10.6.2023 se bude konat bonitace MK a SK ve Frýdlantu nad Ostravicí

Zde se bude konat bonitace i výstava


  • O co jde?

Bonitace je významnou chovatelskou akcí. Účelem je optimální a výstižné vyhodnocení jedince po stránce exteriérové i povahové převedené do kódu, který je základem pro výběr partnerů. Při hodnocení exteriéru je třeba, aby hodnotící subjekt posoudil proporce naprosto všech jednotlivých částí těla tak, jak jsou popsány ve standardu a u nich uvedl, zda standardu odpovídají, či nikoliv a v tom případě čím se liší. V povaze je pro další využití v chovu třeba znát, zda jde o povahu jedince takovou, jak ji popisuje standard, nebo povahu sice poněkud málo odlišnou, ale ještě v chovu přípustnou (za předpokladu, že právě partner bude mít ryze standardní povahu) anebo jde pro dané plemeno již o povahu nepřípustnou a tudíž je třeba takového jedince z chovu vyřadit.

∼Účelem je optimální a výstižné vyhodnocení jedince po stránce exteriérové i povahové převedené do kódu, který je základem pro výběr partnerů!∼