Přihláška členství

Přihláška členství

Souhlas zákonného zástupce pro nezletilé žadatele o členství

!Přihlášku zašlete na adresu předsedy!

Peníze za členství (600,- / nezletilý 250,- / rok) poukažte na číslo účtu Beskydského pobočného spolku KCHK: 670100-2208661448/ 6210


V případě použití poštovní poukázky typu A je adresa hospodáře pobočky:

Mgr.Kateřina Zwillingová, Nádražní 811/4, 747 14 Ludgeřovice.